Liên hệ với chúng tôi

  • Trang sức vàng bạc cao cấp SALIMA JEWELRY

  • Địa chỉ: Số 398, đường Thống Nhất, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0847844725
  • Email: support@salima.vn
  • Website: https://salima.vn

Gửi thông tin

Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi nhận được.